نوشته ها با برچسب "James Martin"

RAD یا Rapid Application Development چیست؟

RAD یا Rapid Application Development چیست؟

در گسترش نرم افزاری، RAD یا Rapid Application Development مفهومی است که در زمان بوجود آمدن این مفهوم، چشم انداز طراحی نرم افزار افت زیادی را شاهد بود که این موضوع باعث شد تا محصولاتی که از یک پروژه منتشر می شدند یا منسوخ شده بودند یا برای آن دوره کافی نبودند. RAD در فناوری […]