همه مقالات "امنیت"

CSRF چیست؟

CSRF چیست؟

CSRF کوتاه شده عبارت Cross-Site Request Forgery به معنای “جعل درخواست مابین سایت” است. در طی یک حمله CSRF، یک کاربر بی گناه در دام حقه حمله کننده میافتد و حمله کننده بدون اطلاع کاربر یک درخواست در بستر وب ارسال می کند. این درخواستی که به سوی یک وب سایت فرستاده می شود می […]